30.11.2013

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2013» 12 грудня 2013

Запрошуємо вас, ваших колег, аспірантів, студентів, здобувачів до участі в конференції молодих науковців «Наукова молодь-2013» 12 грудня 2013 (вік автора, або, принаймні, одного зі співавторів має не перевищувати 35 років).

Можлива дистанційна участь.

Подробиці - в інформаційному листі.

Конференція Наукова-молод.doc

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» 26-28 червня 2014

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”.

Конференція відбудеться 26-28 червня 2014 року.

База проведення конференції: Херсонський державний університет (м. Херсон).

Планується робота за такими напрямами:
 • Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 • Інноваційні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтовний та ін.) до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 • Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 • Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 • Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 • Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.
 • Напрями підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нового стандарту загальної середньої освіти.
За матеріалами конференції буде друкуватися збірник тез (який можна буде отримати під час роботи конференції) та фаховий збірник статей.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 15 травня 2014 р. надіслати оргкомітету матеріали:

 Херсон_июнь_2014.doc

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» 24-25 квітня 2014

Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”, яка відбудеться 24-25 квітня 2014р. у Херсонському державному університеті.

Планується робота за такими напрямами:
 • Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 • Інноваційні підходи до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 • Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 • Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 • Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 • Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 25 березня 2013 р. надіслати заявку на участь і матеріали.

 инфо_студ_2014.doc

16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens, Greece

ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH
16th Annual International Conference on Education,
19-22 May 2014, Athens, Greece

Call for Papers and Participation

The Education Research Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER) organizes its 16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens, Greece. For the programs of previous conferences, book publications based on the conference papers and other information, please visit the conference website www.atiner.gr/education.htm.

The aim of the conference is to bring together scholars and students of education and other related disciplines. You may participate as panel organizer, presenter of one paper, chair a session or observer. Papers (in English) from all areas of education are welcome. Selected papers will be published in a Special Volume of the Conference Proceedings or Edited Books as part of ATINER's education book series. For Books and Proceedings of previous conferences you may visit http://www.atiner.gr/docs/EDUCATION_PUBLICATIONS.htm for table of contents and order forms.

 Athens_Greece_2014.doc

The 2014 International Conference on Researches in Industrial & Applied Sciences

Multidisciplinary Conference in Applied Science, The full proceedings will be published by prestigious publishers as book chapters and will be indexed by ISI (Thomson Reuters), Ei Compendex (ELSEVIER), SCOPUS (ELSEVIER), E
                                   
The 2014 International Conference on Researches in Industrial & Applied Sciences
Organized and Scientifically Sponsored by: IARIAS, IAMSET
 Paper Submission Deadline: February 15, 2014

Conference Dates: April 25-26, 2014, Dubai, UAE
Conference URL: http://www.conferences.standard.org/dubai

Publisher: The full proceedings will be published by prestigious publishers as book chapters and will be indexed by ISI (Thomson Reuters), Ei Compendex (ELSEVIER), SCOPUS (ELSEVIER), EMBASE (ELSEVIER), IET INSPEC

DEADLINES - DATES:
Paper Submission: February, 15th, 2014
Acceptance/Rejection Notification: 3-4 weeks after submission date
Authors Registration Last Date: March, 31st, 2014
Conference Dates: April, 25th-26th, 2014

28.11.2013

Международный семинар Облачные технологии в образовании / Хмарні технології в освіті / Cloud Technologies in Education

Международный семинар "Облачные технологии в образовании" 20 декабря 2013 г.

Научные направления семинара:

 • комбинированное обучение;
 • облачно-ориентированные платформы, инструменты и сервисы электронного обучения;
 • облачно-ориентированные среды обучения;
 • технологии облачно-ориентированного и мобильного обучения для учителей и профессиональной подготовки;
 • моделирование и проектирование бесшовного обучения и целостного образования;
 • массовые открытые дистанционные курсы;
 • открытые системы обучения и виртуальные конференции в подготовке специалистов.

Рабочие языки семинара: английский, украинский и русский.

До 13 декабря 2013 необходимо подать тезисы доклада (до 3 страниц) или статьи (8-12 страниц), зарегистрировавшись на сайте семинара http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/
Важные даты:

Последний срок подачи материалов: 13 декабря 2013 г.
Уведомление о принятии материалов: 16 декабря 2013 г.
Дата проведения семинара: 20 декабря 2013 г.

Публикация материалов: даты будут определены редакциями журналов (ориентировочно - февраль 2014 г.)

Места проведения семинара:

Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины,
Украина, г. Киев, ул. Максима Берлинского, 9, каб. 205.
Криворожский национальный университет, Украина, г. Кривой Рог, ул.
Революционная, 5.
Черкасский государственный технологический университет, Украина, г.
Черкассы, бульвар Шевченко, 460, ауд. 510.
Национальный технический университет <<Харьковский политехнический
институт>>, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, корп. У-2, ауд. 611.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина, г.
Луганск, ул. Оборонная, 2.
Херсонский государственный университет, Украина, г. Херсон, ул.
40-летия Октября, 27.
Университет восточного Вашингтона, США, г. Чейни, 5-я улица, 526.
Интернет: http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/2013

 CTE2013_e.pdf
 CTE2013_r.pdf
 CTE2013_u.pdf

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
 • визначення актуальних психолого-педагогічних, лінгвістичних та політично-правових проблем в Україні й оптимальних шляхів їх вирішення;
 • створення умов для перетворення університету на регіональний координаційний центр наукових розробок з психолого-педагогічної та політичної проблематики;
 • встановлення нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 1. Психолого-педагогічні та методичні засади підготовки фахівців.
 2. Актуальні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов.
 3. Сучасні тенденції розвитку національної системи права та політико-правових відносин.
 4. Проблеми розвитку інформаційного суспільства: історія та сучасність.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
30.12.2013 – остаточний термін подання матеріалів для участі в конференції (статей – 20.12.2013).

Всеукраїнська  науково -практична  конференція  «Чернігівські методичні читання з фізики. 2014»

Всеукраїнська науково - практична конференція "Чернігівські методичні читання з фізики. 2014. Формування міжпредметних компетенцій на основі сучасної парадигми фізичної освіти» відбудеться (орієнтовно) 29-31травня2014 р. на базі фізико–математичного факультету ЧНПУ імені Т Г. Шевченка.

Планується робота за наступними напрямками:
 1. Проблеми вдосконалення змісту фізичної освіти.
 2. Упровадження нових технологій навчання фізики в загальноосвітніх школах і ВНЗ.
 3. Проблеми організації фізичного експерименту в умовах модернізації системи навчання фізики. 
 4. Профільна підготовка як синтез традиційних і нових форм навчання фізики.
 5. Питання підготовки висококваліфікованих кадрів для оновленої системи фізичної освіти.
 6. Організація післядипломної освіти вчителів фізики
Робочі мови на конференції - українська, російська.

В рамках конференції буде працювати Школа молодого вченого, до участі в роботі якої будуть запрошені провідні вчені-методисти.

Статті після апробації на конференції будуть опубліковані у Віснику Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, зареєстрованому в ВАК України.

До участі в конференції необхідно до 1 квітня 2014 року на адресу оргкомітету відправити Заявку про намір взяти участь в конференції.

Інфо ЧМЧФ 2014 укр1.docx

25.11.2013

Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013» 16-20 грудня 2013 року

Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013» відбудеться 16-20 грудня 2013 року.

Метою Інтернет-конференції є визначення стану впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ, обмін досвідом, поліпшити якість шкільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання.

Пропонується виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.

Форма участі у конференції заочна (не потрібно приїжджати).

Текст доповідей буде розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.ikt-cn.org.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

 Інформаційні технології в навчальному процесі 2013.doc

23.11.2013

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» 26-28 червня 2014

Конференція відбудеться 26-28 червня 2014 року.

База проведення конференції: Херсонський державний університет (м. Херсон).

Планується робота за такими напрямами:
 1. Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 2. Інноваційні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтовний та ін.) до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 3. Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 4. Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 5. Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 6. Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.
 7. Напрями підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нового стандарту загальної середньої освіти.
За матеріалами конференції буде друкуватися збірник тез (який можна буде отримати під час роботи конференції) та фаховий збірник статей.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 15 травня 2014 р. надіслати оргкомітету матеріали.

 Информация 2014.doc

Всеукраїнська науково-практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики 2014. Формування міжпредметних компетенцій на основі сучасної парадигми фізичної освіти» 29-31травня 2014

Планується робота за наступними напрямками:
 1. Проблеми вдосконалення змісту фізичної освіти.
 2. Упровадження нових технологій навчання фізики в загальноосвітніх школах і ВНЗ.
 3. Проблеми організації фізичного експерименту в умовах модернізації системи 
 4. Профільна підготовка як синтез традиційних і нових форм навчання фізики.
 5. Питання підготовки висококваліфікованих кадрів для оновленої системи фізичної 
 6. Організація післядипломної освіти вчителів фізики
Робочі мови на конференції - українська, російська.

В рамках конференції буде працювати Школа молодого вченого, до участі в роботі якої будуть запрошені провідні вчені-методисти.

Статті після апробації на конференції будуть опубліковані у Віснику Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, зареєстрованому в ВАК України.

До участі в конференції необхідно до 1 квітня 2014 року подати заявку і матеріали на адресу оргкомітету.

Інфо ЧМЧФ 2014 укр.docx

Международная научно-практическая Интернет-конференция «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 12-13 декабря 2013

Тематические направления конференции:

Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Экономика и управление предприятием.
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 8. Математические методы в экономике.
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 10.Экономика права.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.

Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции 12-13 ДЕКАБРЯ 2013 г.
Последний срок представления материалов 11 декабря 2013 г. (включительно)
Срок выхода из печати сборника 30 декабря 2013 г.

Форма участия в конференции - заочная (дистанционная).

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

По результатам работы конференции каждому участнику будет направлен сборник тезисов
(УДК, ББК, ISBN).

Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте: conf.at.ua

 Экономика и управление 12-2013.doc

19.11.2013

ІV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» 7 квітня 2014 року

7 квітня 2014 року кафедра здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди проводить ІV Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Педагогіка здоров’я”, присвячену 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Основна мета конференції - висвітлення результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді в умовах навчального закладу.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, співшукачі, аспіранти, докторанти, вчителі загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Оргкомітет приймає матеріали за такими напрямами:
 • здоров’я людини як філософська, медико-біологічна, екологічна, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;
 • стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді в Україні;
 • еколого-валеологічна культура як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної поведінки особистості в навколишньому середовищі;
 • методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я;
 • сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі;
 • фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я;
 • еко- та біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;
 • психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, ІПСШ, туберкульоз, ВІЛ-інфекція та СНІД);
 • здоров’язбережувальні освітні технології;
 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;
 • методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін;
 • досвід діяльності шкіл, що входять до Всеукраїнської мережі “Школа 
 • сприяння здоров’я” та “Школа сталого розвитку”;
 • актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології;
 • медико-психолого-педагогічний супровід сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Прийом матеріалів - до 20 грудня 2013 року.

Матеріали для опублікування можна подавати українською, російською або англійською мовою.

18.11.2013

VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 28-30 листопада 2013 року

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 28-30 листопада 2013 року, м. Київ, Україна.

Програма Конференції передбачає цілу низку корисних презентацій, демонстраційних сесій, зустрічей і нових надбань для учасників і гостей.

У роботі Конференції візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, Італії, Туреччини, Угорщини, Хорватії, Чеської Республіки, США.

Спеціальні гості - представники донорських організацій та міжнародних програм і проектів у сфері освіти, експерти Європейської комісії з питань освіти і культури.

Традиційно - до початку Конференції буде видано фахове видання з педагогіки, психології та філософії з матеріалами учасників.

Один з найактуальніших розділів Програми - Презентаційна сесія здобутків і напрацювань ВНЗ України, Росії та Польщі у провадженні стандартів європейського освітнього простору, спільних навчальних програм, міжнародних інтегрованих модулів підвищення кваліфікації, програм мобільності та ін.

Окремим розділом Програми стане Ярмарок освітніх послуг, у якому візьмуть участь ВНЗ України, Росії, Польщі, Чехії.

Упродовж Конференції відбудеться Виставка фахових видань та методичних розробок з педагогіки, психології, філософії, культурології, соціології, тренінгової та практичної роботи, психолого-педагогічного консультування та розвивального впливу. Вам будуть запропоновані традиційні та нові видання, публікації, методичні матеріали - для реалізації Ваших наукових і професійних інтересів.

Обов’язковий елемент Програми - Навчально-демонстраційна сесія «Інноваційні методи і засоби викладання: новітня європейська освіта», участь у якій дозволить отримати Сертифікат підвищення кваліфікації.

Запрошуємо Вас до участі у Тренінг-марафоні "Навчання - Якість - Моніторинг", який буде проведений у рамках Конференції та продемонструє Вам найновітніші техніки і методичні засоби для застосування у педагогічній, психологічній та освітній практиці.

Тренінг-марафон дає можливість отримати Сертифікат участі або Сертифікат навичок, що засвідчують підвищення кваліфікації.

Детальна інформація - у вкладених файлах:

15.11.2013

15-та Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука (Київ, 15-17 травня 2014 року)

15-та Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука відбудеться 15–17 травня 2014 року у Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ).

Відкриття конференції - 15 травня о 14:30

Секції:
 • І. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.
 • ІІ. Алгебра, геометрія. Математичний та чисельний аналіз.
 • ІІІ. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 • ІV. Історія та методика викладання математики.
Мови конференції - українська, англійська, російська, білоруська.

Матеріали приймаються до 1 квітня 2014 року.

Запрошуємо взяти участь2013.doc

Друга міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (Київ, 20-21 грудня 2013 року)

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Другої міжнародної науково-практичної конференції "Математика в сучасному технічному університеті" (Київ, 20-21 грудня 2013 року).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 20–21 грудня 2013 року.

Секції:
 1. Застосування математики в суміжних науках.
 2. Методика викладання математики у вищій школі.
 3. Історія точних наук.
 4. Сучасні освітні технології у вищій школі.
Робочі мови Конференції: українська, англійська, російська.

Конференція проводиться заочно. Передбачається публікація доповідей на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/ і у друкованих Матеріалах конференції.

Важливі дати:
 • жовтень 2013 - перше інформаційне повідомлення
 • 1 грудня 2013 - закінчення реєстрації та подачі тез
 • 20 листопада - 1 грудня 2013 - друге інформаційне повідомлення
 • 20-21 грудня 2013 - робота Конференції.
Додаткова інформація на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/

Інформаційне повідомлення 2013.doc

11.11.2013

Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" 17-21 березня 2014

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій виробничих процесів до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку", яка відбудеться 17-21 березня 2014 року у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Пропонується обговорення результатів в on-line режимі (через форум наукової конфереції).

Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на web-сторінці форуму конференції.

За результатами конференції буде сформовано:
 • електронний збірник матеріалів, який можна буде завантажити в PDF-форматі з головної web-сторінки конференції http://conference.ikto.net/
 • друкований збірник матеріалів (вартість без урахування пересилки 50 грн). 

Напрями роботи конференції:
 • Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами 
 • Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці 
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах 
 • Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи 
 • Комп'ютерне проектування та моделювання технологічних процесів 
 • Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом 
 • Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій 
Участь у конференції безкоштовна.

Для участі в конференції необхідно зареєструватись засобами даного сайту та завантажити матеріали своєї доповіді, використовуючи засоби користувацького меню.

Матеріали приймаються до 1 березня 2014 року.

05.11.2013

International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2014)

Dear colleagues!

We cordially invite you to take part in the International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2014).

The conference will be held March 4-6 at the Institute for Scintillation Materials NAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.

Topics of interest:
 • HPC systems developing, benchmarking and administrating. 
 • Programming of HPC systems, scalability of algorithms and programs, heterogeneous programming with GP-GPU, FPGA, and other accelerators. 
 • HPC in GRIDs, Clouds, and distributed computing systems. 
 • Application of HPC in science and industry. 
 • Мedical information systems. 
During conference the industrial exhibition will be held presenting software and hardware products ready for industrial and commercial use.

Important dates:

February 1, 2014 - deadline for submission of Abstracts, Full papers and Poster presentations.
February 14, 2014 - notification of authors about the Program Committee decision.
February 21, 2014 - conference fee payment deadline.

Please find more details on conference website: http://hpc-ua.org/pdcs-14/.

Photos, interviews and impressions of PDCS 2013 participants: http://hpc-ua.org/pdcs-13/impressions/.

Stay in touch with HPC-UA community. Share your experience with other followers on the HPC-UA Facebook Community page. Like us today at https://www.facebook.com/HPCUA.

Sincerely,
organizing committee of Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2014).
http://hpc-ua.org/pdcs-14/

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...