29.10.2013

Коллективные монографии по педагогике

Сибирский федеральный университет совместно с Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева в настоящее время ведут работу по формированию коллективных монографий (монографии будут изданы форматом А5 в твёрдом переплёте с присвоением ББК, УДК и международного индекса ISBN).

Приглашаем принять участие в подготовке коллективных монографий по следующим темам:

 • Развитие детей и подростков в системе дополнительного образования.
 • Использование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий в
 • учебно-воспитательном процессе.
 • Использование современных инновационных технологий в образовательном процессе.
 • Современные подходы и новые технологии в работе с детьми, имеющими
 • ограниченные возможности здоровья.
 • Информатизация и компьютеризация образовательного процесса.

Контрольные сроки, порядок оплаты и требования к оформлению Вы можете узнать из информационного письма (вложенный файл) или на официальном сайте: http://conf.fkgpu.ru/book.php

 Информационное письмо.doc

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає наукові статті до друку у фаховому збірнику «Проблеми сучасної педагогічної освіти»

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає наукові статті до друку у фаховому збірнику «Проблеми сучасної педагогічної освіти» який затверджено ВАК України з педагогіки і психології (Постанова №1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.).

Статті приймаються до 4 листопада 2013 року.

Проблеми сучасної педагогічної освіти.doc

Международная научно-практическая Интернет – конференция «ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 14-15 НОЯБРЯ 2013 года

Тематические направления конференции:
 • Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
 • Секция 2. Экономика и управление предприятием.
 • Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
 • Секция 4. Деньги, финансы и кредит.
 • Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
 • Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
 • Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
 • Секция 8. Математические методы в экономике.
 • Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
 • Секция 10.Экономика права.
Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.

Контрольные даты:

Дата проведения конференции 14-15 ноября 2013 г.
Последний срок представления материалов 13 ноября 2013 г.
Срок выхода из печати сборника 30 ноября 2013 г.

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

По результатам работы конференции каждому участнику будет направлен сборник тезисов
(УДК, ББК, ISBN).

Желающим выдается сертификат участника конференции.

Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте: conf.at.ua

Условия участия в конференции:

 Информационное_письмо.doc

22.10.2013

Навчально-демонстраційна сесія ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ і ВЧИТЕЛІВ «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» 29-30 листопада 2013 року

У рамках VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", яка відбудеться 28-30 листопада 2013 року в м. Київ,  запрошуємо вас 29-30 листопада 2013 року взяти участь у Навчально-демонстраційній сесії ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ і ВЧИТЕЛІВ «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці».

У роботі сесії візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, Словенії, США, Туреччини, Хорватії, Чеської республіки. Спеціальні гості - європейські експерти, тренери, коучери.

Місце проведення: Конгрес-Холл «Київський».

Початок роботи: 10-00 Початок реєстрації: 9-00.

Учасники отримують Сертифікат участі, що засвідчує підвищення кваліфікації.

Просимо до 25 листопада 2013 року заявити про участь.

 Inform.doc

Всеукраїнська конференція «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» 4 листопада 2013 року

На виконання Указу Президента «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» №344/2013 від 25.06.2013 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України активно продовжує впроваджувати процес інформатизації вищої освіти.

4 листопада 2013 року Інститут інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Майкрософт Україна проводять Всеукраїнську конференцію «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів».

Метою конференції є узагальнення практичного досвіду використання хмарних технологій навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.

Учасники отримають кейси проектів та шаблонів педагогічних підходів з набором ресурсів для впровадження в навчальному закладі. Також учасники отримають сертифікат.

До участі запрошуються керівники навчальних закладів, учителі, науково-педагогічні працівники.

Для участі необхідно заповнити он-лайн реєстраційну форму (http://sdrv.ms/1e1marA) до 20.10.2013. Учасники, яких буде запрошено на Конференцію, до 22.10.2013 отримають на електронну скриньку запрошення.

 Info.doc

Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века - VIII Международная научно-методическая конференция

Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века - VIII Международная научно-методическая конференция, которая будет проводиться на базе Учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" 5-6 декабря 2013 года. Конференция ставит перед собой задачи обмена опытом в области информатизации образования.

Основными задачами являются:
 • обсуждение проблем, методов и подходов в решении вопросов, связанных с внедрением и функционированием дистанционного обучения; 
 • обобщение опыта, координация и интеграция усилий стран СНГ по формированию стратегии и тактики внедрения информационных технологий в образование; 
 • обсуждение путей и перспектив развития информатизации образования. 

Секции конференции:

Секция 1. Организационное и учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения.
Секция 2. Интеллектуальные компьютерные технологии дистанционного обучения.
Секция 3. Проблемы качества преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла.
Секция 4. Информационные компьютерные сети и системы в сфере образования.

Организаторы конференции:

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники"

Официальные языки конференции - белорусский, русский, английский.

Срок подачи материалов: 5 ноября 2013 г.
Оповещение авторов: 15 ноября 2013 г.

 Information.doc

Международная научная конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященная 95-летию со дня рождения профессора А. А. Столяра 19—20 февраля 2014 г.

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научной конференции «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященной 95-летию со дня рождения профессора А. А. Столяра.

Конференция состоится 19-20 февраля 2014 года в учреждении образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», Могилев, Беларусь.

Проблемное поле конференции
 1. Содержание математического образования в вузе и средней школе.
 2. Технологии обучения математике в вузе и средней школе.
 3. Методики разработки и применения информационно-образовательных ресурсов по математике в вузе и средней школе.
 4. Психолого-дидактические основы разработки учебно-методических комплексов по математике.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.

Для участия в конференции просим до 10 января 2014 года направить в оргкомитет заявку на участие в конференции (форма прилагается) и электронную версию материалов доклада по электронной почте.

Издание материалов конференции планируется по итогам ее проведения. Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы, не соответствующие тематике конференции или не оформленные в соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. Приглашения высылаются участникам до 10 февраля 2014 года.

 Info_Konferentsiya_Stolyara.doc

21.10.2013

ХV Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука 15–17 травня 2014 року

Національний Технічний Університет України «КПІ»
Інститут Математики НАН України
Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка
Національний Педагогічний Університет ім. М. Драгоманова

Запрошуємо взяти участь у роботі ХV Міжнародної наукової конференції ім. акад. Михайла Кравчука.

Конференція відбудеться 15–17 травня 2014 року у Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ).

Матеріали приймаються до 1 квітня 2014 року.

Відкриття конференції - 15 травня о 14:30.

Працюватимуть секції:
 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.
 2. Алгебра, геометрія. Математичний та чисельний аналіз.
 3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 4. Історія та методика викладання математики.
Мови конференції - українська, англійська, російська, білоруська.

 Запрошуємо взяти участь2013.doc

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» 20–21 грудня 2013 року

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» 20-21 грудня 2013 року.

Секції:
 1. Застосування математики в суміжних науках.
 2. Методика викладання математики у вищій школі.
 3. Історія точних наук.
 4. Сучасні освітні технології у вищій школі.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Конференція проводиться заочно. Передбачається публікація доповідей на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/ і у друкованих Матеріалах конференції.

Важливі дати:
 • жовтень 2013 - перше інформаційне повідомлення;
 • 1 грудня 2013 – закінчення реєстрації та подачі тез
 • 20 листопада - 1 грудня 2013 - друге інформаційне повідомлення
 • 20–21 грудня 2013 - робота Конференції.
Додаткова інформація на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/

 Інформаційне повідомлення 2013.doc

19.10.2013

Международная конференция «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности» 14-20 декабря 2013 года

Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности», 14-20 декабря 2013 года в Чехии, на базе Технологического университета г. Брно.

В конференции примут участие руководители и представители высших учебных заведений Чехии, России, Болгарии и других стран Восточной Европы, специалисты фирм и компаний, предлагающих инновационные разработки для сферы образования. Приглашены для выступления с докладами специалисты в области стандартизации, сертификации и качества, известные ученые, преподаватели высших учебных заведений из Украины, государств СНГ и Балтии, Чехии, Болгарии и других стран Восточной Европы.

Все участники конференции получат украинско-чешский сертификат об участии в конференции, докладчики будут награждены почетными дипломами (по решению оргкомитета). Доклады участников будут опубликованы в сборнике материалов конференции (Сборник будет издан как самостоятельное научное издание (с международным ISBN) по окончанию конференции. Требования к оформлению статей и докладов см. на сайте).

Темы для обсуждения: 
 • инновационные разработки университетов, прогрессивные технологические процессы и технологии; 
 • инструменты качества для образования, промышленности и бизнеса; 
 • интеграционные процессы и развитие высшего образования – опыт университетов стран Восточной Европы. 
Основные рабочие языки конференции - русский, украинский, чешский. Дополнительно - английский.

 Информ_Сообщ-2013-3.doc
 ЗАЯВКА-Чехия-2013.doc

ІІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 12 листопада 2013 року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, яка відбудеться 12 листопада 2013 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:
 1. Теоретичні основи розвитку економіки.
 2. Економіка, організація і управління підприємством.
 3. Актуальні напрямки та особливості розвитку фінансово-кредитної сфери національної економіки.
 4. Удосконалення обліково-аналітичних процедур в контексті інтегрованих методів управління.
 5. Теорія та практика менеджменту.
Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем розвитку економіки України, розробка рекомендацій щодо їх вирішення на основі думок і поглядів молодих вчених-економістів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявки, тези доповіді необхідно надіслати до 9 листопада 2013 року.

По закінченню роботи конференції тези доповідей будуть опубліковані у “Збірнику матеріалів конференції” і розіслані поштою.

 Інформаційний лист II конф.2013.doc

Международная математическая конференция «Краевые задачи, теория функций и их применение», посвященная 60-летию В.И. Рукасова

Институт математики НАН Украины
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Донбасский государственный педагогический университет

Международная математическая конференция "Краевые задачи, теория функций и их применение", посвященная 60-летию В.И. Рукасова, 21 – 24 мая 2014 г., Славянск, Украина.

Секции:
 • Краевые задачи 
 • Механика 
 • Качественные свойства решений нелинейных уравнений и смежные вопросы 
 • Теория приближений 
 • Теория устойчивости 
 • Теория фракталов и ее применение в теории функций и вероятностных мер 
 • Математическое и технологическое образование и воспитание 
В программе конференции доклады на пленарном заседании – 30 минут, сообщения на секционном заседании – до 15 минут, а также стендовые доклады. Сборник тезисов докладов будет опубликован до начала работы конференции.

Лучшие доклады участников конференции будут рекомендованы для печати в журналах:
 • Нелинейные колебания, Труды ИПММ НАН Украины, сборнике трудов ИМ НАН Украины; 
 • Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Серии “Кибернетика”, “Физико-математические науки”; 
 • Научные записки Национального университета имени Драгоманова. Серия 1. “Физико-математические науки”;
 • Научные записки Национального университета имени Драгоманова. Серия 5. “Педагогика”;
 • Научные записки Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия. “Педагогика”;
 • Сборник научных трудов Донбасского государственного педагогического университета. Серия “Проблемы технологического и профессионального образования”.
Правила оформления тезисов будут опубликованы во втором информационном письме

Анкету участника конференции просьба прислать до 1 февраля 2014 г. Анкета должна содержать фамилию, имя и отчество, а также место работы, должность, научную степень, ученое звание и адрес электронной почты.

Текст тезисов доклада в формате LaTEX и название секции следует прислать до 1 марта 2014 г.

 First invitation.doc
 Первое приглашение на конференцию
 Перше запрошення на конференцію

08.10.2013

Восьмі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки «Учитель» 2–3 листопада 2013 року

2–3 листопада 2013 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9) відбудуться Восьмі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки «Учитель» за участю Почесного президента Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, академіка Російської академії освіти, іноземного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних наук, професора Шалви Олександровича Амонашвілі (Москва, Росія) та президента Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, директора дитячої художньої студії «Басті Бубу», письменника, соціолога Паати Шалвовича Амонашвілі, (Тбілісі, Грузія).

Тема Читань обрана у відповідності до однієї з основних ідей Маніфесту гуманної педагогіки, якій був проголошений 17 липня 2011 року в Бушеті (Грузія) прихильниками гуманної педагогіки з Росії, Грузії, України та країн Балтії, а саме: духовне піднесення вчителя під гаслом: «Дітям Світла потрібні Вчителі Світла!»

Восьмі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки присвячені усвідомленню вчителем необхідності оновлення своєї педагогічної свідомості для розкриття в собі духовного гуманізму, щоб його вихованці та учні могли би прожити свої шкільні роки, дитинство і юнацтво більш радісно і змістовно, щоб вони могли стати більш досконалими громадянами і розкрити якомога багатогранніше свою багату духовну сутність.

 info.doc

02.10.2013

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ТЕХНІКА У ХХІ СТОЛІТТІ» 21-22 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

21-22 ЛИСТОПАДА 2013 року 

проводять ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
«Людина, природа, техніка у ХХІ столітті»

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:
 • Світоглядні, науково-методичні та методологічні засади вищої освіти у ХХІ ст.
 • Розвиток вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу.
 • Світоглядні засади формування людини ХХІ ст.
 • Розвиток інтелектуальних вмінь у ХХІ ст. 
 • Реалії та перспективи взаємовпливу людини та природи у ХХІ ст.
 • Вектори розвитку техносфери у ХХІ ст.
Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців.

 Інформаційний лист_2013_14.doc

Міжнародна науково-практична конференція ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 21–22 листопада 2013 року

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» 21–22 листопада 2013 року.

Місце проведення конференції: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде публікуватися збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тематика конференції
 • Моделі та інформаційні технології в економіці: проблеми та перспективи;
 • Сучасні аспекти обліку і аудиту: національна та світова практика;
 • Фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання;
 • Маркетингові інструменти психології в інформаційному забезпеченні суб’єктів господарювання;
 • Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємства в вітчизняній та світовій практиці.

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...