30.11.2013

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2013» 12 грудня 2013

Запрошуємо вас, ваших колег, аспірантів, студентів, здобувачів до участі в конференції молодих науковців «Наукова молодь-2013» 12 грудня 2013 (вік автора, або, принаймні, одного зі співавторів має не перевищувати 35 років).

Можлива дистанційна участь.

Подробиці - в інформаційному листі.

Конференція Наукова-молод.doc

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» 26-28 червня 2014

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”.

Конференція відбудеться 26-28 червня 2014 року.

База проведення конференції: Херсонський державний університет (м. Херсон).

Планується робота за такими напрямами:
 • Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 • Інноваційні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтовний та ін.) до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 • Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 • Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 • Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 • Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.
 • Напрями підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нового стандарту загальної середньої освіти.
За матеріалами конференції буде друкуватися збірник тез (який можна буде отримати під час роботи конференції) та фаховий збірник статей.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 15 травня 2014 р. надіслати оргкомітету матеріали:

 Херсон_июнь_2014.doc

Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» 24-25 квітня 2014

Запрошуємо Вас прийняти участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі”, яка відбудеться 24-25 квітня 2014р. у Херсонському державному університеті.

Планується робота за такими напрямами:
 • Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 • Інноваційні підходи до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 • Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 • Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 • Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 • Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 25 березня 2013 р. надіслати заявку на участь і матеріали.

 инфо_студ_2014.doc

16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens, Greece

ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH
16th Annual International Conference on Education,
19-22 May 2014, Athens, Greece

Call for Papers and Participation

The Education Research Unit of the Athens Institute for Education and Research (ATINER) organizes its 16th Annual International Conference on Education, 19-22 May 2014, Athens, Greece. For the programs of previous conferences, book publications based on the conference papers and other information, please visit the conference website www.atiner.gr/education.htm.

The aim of the conference is to bring together scholars and students of education and other related disciplines. You may participate as panel organizer, presenter of one paper, chair a session or observer. Papers (in English) from all areas of education are welcome. Selected papers will be published in a Special Volume of the Conference Proceedings or Edited Books as part of ATINER's education book series. For Books and Proceedings of previous conferences you may visit http://www.atiner.gr/docs/EDUCATION_PUBLICATIONS.htm for table of contents and order forms.

 Athens_Greece_2014.doc

The 2014 International Conference on Researches in Industrial & Applied Sciences

Multidisciplinary Conference in Applied Science, The full proceedings will be published by prestigious publishers as book chapters and will be indexed by ISI (Thomson Reuters), Ei Compendex (ELSEVIER), SCOPUS (ELSEVIER), E
                                   
The 2014 International Conference on Researches in Industrial & Applied Sciences
Organized and Scientifically Sponsored by: IARIAS, IAMSET
 Paper Submission Deadline: February 15, 2014

Conference Dates: April 25-26, 2014, Dubai, UAE
Conference URL: http://www.conferences.standard.org/dubai

Publisher: The full proceedings will be published by prestigious publishers as book chapters and will be indexed by ISI (Thomson Reuters), Ei Compendex (ELSEVIER), SCOPUS (ELSEVIER), EMBASE (ELSEVIER), IET INSPEC

DEADLINES - DATES:
Paper Submission: February, 15th, 2014
Acceptance/Rejection Notification: 3-4 weeks after submission date
Authors Registration Last Date: March, 31st, 2014
Conference Dates: April, 25th-26th, 2014

28.11.2013

Международный семинар Облачные технологии в образовании / Хмарні технології в освіті / Cloud Technologies in Education

Международный семинар "Облачные технологии в образовании" 20 декабря 2013 г.

Научные направления семинара:

 • комбинированное обучение;
 • облачно-ориентированные платформы, инструменты и сервисы электронного обучения;
 • облачно-ориентированные среды обучения;
 • технологии облачно-ориентированного и мобильного обучения для учителей и профессиональной подготовки;
 • моделирование и проектирование бесшовного обучения и целостного образования;
 • массовые открытые дистанционные курсы;
 • открытые системы обучения и виртуальные конференции в подготовке специалистов.

Рабочие языки семинара: английский, украинский и русский.

До 13 декабря 2013 необходимо подать тезисы доклада (до 3 страниц) или статьи (8-12 страниц), зарегистрировавшись на сайте семинара http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/
Важные даты:

Последний срок подачи материалов: 13 декабря 2013 г.
Уведомление о принятии материалов: 16 декабря 2013 г.
Дата проведения семинара: 20 декабря 2013 г.

Публикация материалов: даты будут определены редакциями журналов (ориентировочно - февраль 2014 г.)

Места проведения семинара:

Институт информационных технологий и средств обучения НАПН Украины,
Украина, г. Киев, ул. Максима Берлинского, 9, каб. 205.
Криворожский национальный университет, Украина, г. Кривой Рог, ул.
Революционная, 5.
Черкасский государственный технологический университет, Украина, г.
Черкассы, бульвар Шевченко, 460, ауд. 510.
Национальный технический университет <<Харьковский политехнический
институт>>, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, корп. У-2, ауд. 611.
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина, г.
Луганск, ул. Оборонная, 2.
Херсонский государственный университет, Украина, г. Херсон, ул.
40-летия Октября, 27.
Университет восточного Вашингтона, США, г. Чейни, 5-я улица, 526.
Интернет: http://tmn.ccjournals.eu/index.php/cte/2013

 CTE2013_e.pdf
 CTE2013_r.pdf
 CTE2013_u.pdf

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми у трансформаційних процесах українського суспільства»

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
 • визначення актуальних психолого-педагогічних, лінгвістичних та політично-правових проблем в Україні й оптимальних шляхів їх вирішення;
 • створення умов для перетворення університету на регіональний координаційний центр наукових розробок з психолого-педагогічної та політичної проблематики;
 • встановлення нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.
НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 1. Психолого-педагогічні та методичні засади підготовки фахівців.
 2. Актуальні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов.
 3. Сучасні тенденції розвитку національної системи права та політико-правових відносин.
 4. Проблеми розвитку інформаційного суспільства: історія та сучасність.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ
30.12.2013 – остаточний термін подання матеріалів для участі в конференції (статей – 20.12.2013).

Всеукраїнська  науково -практична  конференція  «Чернігівські методичні читання з фізики. 2014»

Всеукраїнська науково - практична конференція "Чернігівські методичні читання з фізики. 2014. Формування міжпредметних компетенцій на основі сучасної парадигми фізичної освіти» відбудеться (орієнтовно) 29-31травня2014 р. на базі фізико–математичного факультету ЧНПУ імені Т Г. Шевченка.

Планується робота за наступними напрямками:
 1. Проблеми вдосконалення змісту фізичної освіти.
 2. Упровадження нових технологій навчання фізики в загальноосвітніх школах і ВНЗ.
 3. Проблеми організації фізичного експерименту в умовах модернізації системи навчання фізики. 
 4. Профільна підготовка як синтез традиційних і нових форм навчання фізики.
 5. Питання підготовки висококваліфікованих кадрів для оновленої системи фізичної освіти.
 6. Організація післядипломної освіти вчителів фізики
Робочі мови на конференції - українська, російська.

В рамках конференції буде працювати Школа молодого вченого, до участі в роботі якої будуть запрошені провідні вчені-методисти.

Статті після апробації на конференції будуть опубліковані у Віснику Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, зареєстрованому в ВАК України.

До участі в конференції необхідно до 1 квітня 2014 року на адресу оргкомітету відправити Заявку про намір взяти участь в конференції.

Інфо ЧМЧФ 2014 укр1.docx

25.11.2013

Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013» 16-20 грудня 2013 року

Науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013» відбудеться 16-20 грудня 2013 року.

Метою Інтернет-конференції є визначення стану впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів ІКТ, обмін досвідом, поліпшити якість шкільної освіти, створення механізмів її стійкого інноваційного розвитку, варіативності та індивідуалізації навчання.

Пропонується виступити з доповідями і повідомленнями, продемонструвати власні програмні розробки, електронні та інформаційні ресурси.

Форма участі у конференції заочна (не потрібно приїжджати).

Текст доповідей буде розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.ikt-cn.org.

Мови конференції: українська, англійська, російська.

 Інформаційні технології в навчальному процесі 2013.doc

23.11.2013

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми природничо-математичної освіти в середній і вищій школі» 26-28 червня 2014

Конференція відбудеться 26-28 червня 2014 року.

База проведення конференції: Херсонський державний університет (м. Херсон).

Планується робота за такими напрямами:
 1. Якість природничо-математичної освіти як науковий і соціальний пріоритет.
 2. Інноваційні підходи (компетентнісний, діяльнісний, особистісно-орієнтовний та ін.) до реформування і вдосконалення змісту природничо-наукової освіти в загальноосвітній і вищій школі.
 3. Технології навчання природничо-математичних дисциплін у школі і ВУЗі.
 4. Навчальний експеримент у природничо-математичній освіті.
 5. Проектування навчального процесу з природничо-математичних дисциплін у середній і вищій школі.
 6. Досвід вивчення природничо-математичних дисциплін у навчальних закладах зарубіжжя.
 7. Напрями підготовки вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження нового стандарту загальної середньої освіти.
За матеріалами конференції буде друкуватися збірник тез (який можна буде отримати під час роботи конференції) та фаховий збірник статей.

Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно до 15 травня 2014 р. надіслати оргкомітету матеріали.

 Информация 2014.doc

Всеукраїнська науково-практична конференція «Чернігівські методичні читання з фізики 2014. Формування міжпредметних компетенцій на основі сучасної парадигми фізичної освіти» 29-31травня 2014

Планується робота за наступними напрямками:
 1. Проблеми вдосконалення змісту фізичної освіти.
 2. Упровадження нових технологій навчання фізики в загальноосвітніх школах і ВНЗ.
 3. Проблеми організації фізичного експерименту в умовах модернізації системи 
 4. Профільна підготовка як синтез традиційних і нових форм навчання фізики.
 5. Питання підготовки висококваліфікованих кадрів для оновленої системи фізичної 
 6. Організація післядипломної освіти вчителів фізики
Робочі мови на конференції - українська, російська.

В рамках конференції буде працювати Школа молодого вченого, до участі в роботі якої будуть запрошені провідні вчені-методисти.

Статті після апробації на конференції будуть опубліковані у Віснику Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, зареєстрованому в ВАК України.

До участі в конференції необхідно до 1 квітня 2014 року подати заявку і матеріали на адресу оргкомітету.

Інфо ЧМЧФ 2014 укр.docx

Международная научно-практическая Интернет-конференция «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ» 12-13 декабря 2013

Тематические направления конференции:

Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
Секция 2. Экономика и управление предприятием.
Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
Секция 4. Деньги, финансы и кредит.
Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
Секция 8. Математические методы в экономике.
Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
Секция 10.Экономика права.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.

Контрольные даты конференции:
Дата проведения конференции 12-13 ДЕКАБРЯ 2013 г.
Последний срок представления материалов 11 декабря 2013 г. (включительно)
Срок выхода из печати сборника 30 декабря 2013 г.

Форма участия в конференции - заочная (дистанционная).

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

По результатам работы конференции каждому участнику будет направлен сборник тезисов
(УДК, ББК, ISBN).

Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте: conf.at.ua

 Экономика и управление 12-2013.doc

19.11.2013

ІV Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» 7 квітня 2014 року

7 квітня 2014 року кафедра здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди проводить ІV Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Педагогіка здоров’я”, присвячену 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Основна мета конференції - висвітлення результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді в умовах навчального закладу.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, співшукачі, аспіранти, докторанти, вчителі загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Оргкомітет приймає матеріали за такими напрямами:
 • здоров’я людини як філософська, медико-біологічна, екологічна, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;
 • стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді в Україні;
 • еколого-валеологічна культура як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної поведінки особистості в навколишньому середовищі;
 • методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я;
 • сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі;
 • фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я;
 • еко- та біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;
 • психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, ІПСШ, туберкульоз, ВІЛ-інфекція та СНІД);
 • здоров’язбережувальні освітні технології;
 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;
 • методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін;
 • досвід діяльності шкіл, що входять до Всеукраїнської мережі “Школа 
 • сприяння здоров’я” та “Школа сталого розвитку”;
 • актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології;
 • медико-психолого-педагогічний супровід сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах.
Прийом матеріалів - до 20 грудня 2013 року.

Матеріали для опублікування можна подавати українською, російською або англійською мовою.

18.11.2013

VІІI Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 28-30 листопада 2013 року

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 28-30 листопада 2013 року, м. Київ, Україна.

Програма Конференції передбачає цілу низку корисних презентацій, демонстраційних сесій, зустрічей і нових надбань для учасників і гостей.

У роботі Конференції візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, Італії, Туреччини, Угорщини, Хорватії, Чеської Республіки, США.

Спеціальні гості - представники донорських організацій та міжнародних програм і проектів у сфері освіти, експерти Європейської комісії з питань освіти і культури.

Традиційно - до початку Конференції буде видано фахове видання з педагогіки, психології та філософії з матеріалами учасників.

Один з найактуальніших розділів Програми - Презентаційна сесія здобутків і напрацювань ВНЗ України, Росії та Польщі у провадженні стандартів європейського освітнього простору, спільних навчальних програм, міжнародних інтегрованих модулів підвищення кваліфікації, програм мобільності та ін.

Окремим розділом Програми стане Ярмарок освітніх послуг, у якому візьмуть участь ВНЗ України, Росії, Польщі, Чехії.

Упродовж Конференції відбудеться Виставка фахових видань та методичних розробок з педагогіки, психології, філософії, культурології, соціології, тренінгової та практичної роботи, психолого-педагогічного консультування та розвивального впливу. Вам будуть запропоновані традиційні та нові видання, публікації, методичні матеріали - для реалізації Ваших наукових і професійних інтересів.

Обов’язковий елемент Програми - Навчально-демонстраційна сесія «Інноваційні методи і засоби викладання: новітня європейська освіта», участь у якій дозволить отримати Сертифікат підвищення кваліфікації.

Запрошуємо Вас до участі у Тренінг-марафоні "Навчання - Якість - Моніторинг", який буде проведений у рамках Конференції та продемонструє Вам найновітніші техніки і методичні засоби для застосування у педагогічній, психологічній та освітній практиці.

Тренінг-марафон дає можливість отримати Сертифікат участі або Сертифікат навичок, що засвідчують підвищення кваліфікації.

Детальна інформація - у вкладених файлах:

15.11.2013

15-та Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука (Київ, 15-17 травня 2014 року)

15-та Міжнародна наукова конференція ім. акад. М. Кравчука відбудеться 15–17 травня 2014 року у Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ).

Відкриття конференції - 15 травня о 14:30

Секції:
 • І. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.
 • ІІ. Алгебра, геометрія. Математичний та чисельний аналіз.
 • ІІІ. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 • ІV. Історія та методика викладання математики.
Мови конференції - українська, англійська, російська, білоруська.

Матеріали приймаються до 1 квітня 2014 року.

Запрошуємо взяти участь2013.doc

Друга міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» (Київ, 20-21 грудня 2013 року)

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Другої міжнародної науково-практичної конференції "Математика в сучасному технічному університеті" (Київ, 20-21 грудня 2013 року).

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті», 20–21 грудня 2013 року.

Секції:
 1. Застосування математики в суміжних науках.
 2. Методика викладання математики у вищій школі.
 3. Історія точних наук.
 4. Сучасні освітні технології у вищій школі.
Робочі мови Конференції: українська, англійська, російська.

Конференція проводиться заочно. Передбачається публікація доповідей на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/ і у друкованих Матеріалах конференції.

Важливі дати:
 • жовтень 2013 - перше інформаційне повідомлення
 • 1 грудня 2013 - закінчення реєстрації та подачі тез
 • 20 листопада - 1 грудня 2013 - друге інформаційне повідомлення
 • 20-21 грудня 2013 - робота Конференції.
Додаткова інформація на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/

Інформаційне повідомлення 2013.doc

11.11.2013

Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку" 17-21 березня 2014

Організатори конференції запрошують до участі вчених, викладачів навчальних закладів, докторантів, аспірантів, магістрантів, а також фахівців автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій виробничих процесів до участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної Iнтернет-конференції "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку", яка відбудеться 17-21 березня 2014 року у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького.

Пропонується обговорення результатів в on-line режимі (через форум наукової конфереції).

Надані Вами тези доповідей будуть опубліковані на web-сторінці форуму конференції.

За результатами конференції буде сформовано:
 • електронний збірник матеріалів, який можна буде завантажити в PDF-форматі з головної web-сторінки конференції http://conference.ikto.net/
 • друкований збірник матеріалів (вартість без урахування пересилки 50 грн). 

Напрями роботи конференції:
 • Автоматичні та автоматизовані системи управління технологічними процесами 
 • Робототехнічні системи в сучасному виробництві та техніці 
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах 
 • Автоматизоване керування бізнес-процесами: сучасні методи та системи 
 • Комп'ютерне проектування та моделювання технологічних процесів 
 • Інформаційні технології в навчанні та управлінні навчальним процесом 
 • Проблеми підготовки фахівців у галузі автоматизації та інформаційних технологій 
Участь у конференції безкоштовна.

Для участі в конференції необхідно зареєструватись засобами даного сайту та завантажити матеріали своєї доповіді, використовуючи засоби користувацького меню.

Матеріали приймаються до 1 березня 2014 року.

05.11.2013

International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2014)

Dear colleagues!

We cordially invite you to take part in the International Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2014).

The conference will be held March 4-6 at the Institute for Scintillation Materials NAS of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.

Topics of interest:
 • HPC systems developing, benchmarking and administrating. 
 • Programming of HPC systems, scalability of algorithms and programs, heterogeneous programming with GP-GPU, FPGA, and other accelerators. 
 • HPC in GRIDs, Clouds, and distributed computing systems. 
 • Application of HPC in science and industry. 
 • Мedical information systems. 
During conference the industrial exhibition will be held presenting software and hardware products ready for industrial and commercial use.

Important dates:

February 1, 2014 - deadline for submission of Abstracts, Full papers and Poster presentations.
February 14, 2014 - notification of authors about the Program Committee decision.
February 21, 2014 - conference fee payment deadline.

Please find more details on conference website: http://hpc-ua.org/pdcs-14/.

Photos, interviews and impressions of PDCS 2013 participants: http://hpc-ua.org/pdcs-13/impressions/.

Stay in touch with HPC-UA community. Share your experience with other followers on the HPC-UA Facebook Community page. Like us today at https://www.facebook.com/HPCUA.

Sincerely,
organizing committee of Conference on Parallel and Distributed Computing Systems (PDCS 2014).
http://hpc-ua.org/pdcs-14/

29.10.2013

Коллективные монографии по педагогике

Сибирский федеральный университет совместно с Красноярским государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева в настоящее время ведут работу по формированию коллективных монографий (монографии будут изданы форматом А5 в твёрдом переплёте с присвоением ББК, УДК и международного индекса ISBN).

Приглашаем принять участие в подготовке коллективных монографий по следующим темам:

 • Развитие детей и подростков в системе дополнительного образования.
 • Использование здоровьесберегающих и здоровьеразвивающих технологий в
 • учебно-воспитательном процессе.
 • Использование современных инновационных технологий в образовательном процессе.
 • Современные подходы и новые технологии в работе с детьми, имеющими
 • ограниченные возможности здоровья.
 • Информатизация и компьютеризация образовательного процесса.

Контрольные сроки, порядок оплаты и требования к оформлению Вы можете узнать из информационного письма (вложенный файл) или на официальном сайте: http://conf.fkgpu.ru/book.php

 Информационное письмо.doc

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає наукові статті до друку у фаховому збірнику «Проблеми сучасної педагогічної освіти»

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) приймає наукові статті до друку у фаховому збірнику «Проблеми сучасної педагогічної освіти» який затверджено ВАК України з педагогіки і психології (Постанова №1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.).

Статті приймаються до 4 листопада 2013 року.

Проблеми сучасної педагогічної освіти.doc

Международная научно-практическая Интернет – конференция «ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 14-15 НОЯБРЯ 2013 года

Тематические направления конференции:
 • Секция 1. Экономика и управление национальным хозяйством.
 • Секция 2. Экономика и управление предприятием.
 • Секция 3. Развитие производительных сил и региональная экономика.
 • Секция 4. Деньги, финансы и кредит.
 • Секция 5. Бухгалтерский учет, анализ и аудит.
 • Секция 6. Налогообложение и бюджетная система.
 • Секция 7. Экономическая безопасность субъектов хозяйственной деятельности.
 • Секция 8. Математические методы в экономике.
 • Секция 9. Государственное управление, самоуправление и государственная служба.
 • Секция 10.Экономика права.
Для участия в конференции приглашаются преподаватели высших учебных заведений, научные работники научно-исследовательских учреждений, аспиранты, докторанты, слушатели магистратуры, студенты, представители органов государственного и местного самоуправления, общественных организаций, предприятий, финансовых и других учреждений, все заинтересованные лица.

Контрольные даты:

Дата проведения конференции 14-15 ноября 2013 г.
Последний срок представления материалов 13 ноября 2013 г.
Срок выхода из печати сборника 30 ноября 2013 г.

Форма участия в конференции – заочная (дистанционная).

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

По результатам работы конференции каждому участнику будет направлен сборник тезисов
(УДК, ББК, ISBN).

Желающим выдается сертификат участника конференции.

Сборник тезисов в электронном варианте будет размещен на сайте: conf.at.ua

Условия участия в конференции:

 Информационное_письмо.doc

22.10.2013

Навчально-демонстраційна сесія ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ і ВЧИТЕЛІВ «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці» 29-30 листопада 2013 року

У рамках VІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", яка відбудеться 28-30 листопада 2013 року в м. Київ,  запрошуємо вас 29-30 листопада 2013 року взяти участь у Навчально-демонстраційній сесії ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ і ВЧИТЕЛІВ «Інноваційні методи викладання: новітнє в європейській освітній практиці».

У роботі сесії візьмуть участь фахівці з України, Білорусі, Польщі, Росії, Словенії, США, Туреччини, Хорватії, Чеської республіки. Спеціальні гості - європейські експерти, тренери, коучери.

Місце проведення: Конгрес-Холл «Київський».

Початок роботи: 10-00 Початок реєстрації: 9-00.

Учасники отримують Сертифікат участі, що засвідчує підвищення кваліфікації.

Просимо до 25 листопада 2013 року заявити про участь.

 Inform.doc

Всеукраїнська конференція «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів» 4 листопада 2013 року

На виконання Указу Президента «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» №344/2013 від 25.06.2013 Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України активно продовжує впроваджувати процес інформатизації вищої освіти.

4 листопада 2013 року Інститут інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Майкрософт Україна проводять Всеукраїнську конференцію «Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів».

Метою конференції є узагальнення практичного досвіду використання хмарних технологій навчання для загальноосвітніх навчальних закладів.

Учасники отримають кейси проектів та шаблонів педагогічних підходів з набором ресурсів для впровадження в навчальному закладі. Також учасники отримають сертифікат.

До участі запрошуються керівники навчальних закладів, учителі, науково-педагогічні працівники.

Для участі необхідно заповнити он-лайн реєстраційну форму (http://sdrv.ms/1e1marA) до 20.10.2013. Учасники, яких буде запрошено на Конференцію, до 22.10.2013 отримають на електронну скриньку запрошення.

 Info.doc

Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века - VIII Международная научно-методическая конференция

Дистанционное обучение - образовательная среда XXI века - VIII Международная научно-методическая конференция, которая будет проводиться на базе Учреждения образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники" 5-6 декабря 2013 года. Конференция ставит перед собой задачи обмена опытом в области информатизации образования.

Основными задачами являются:
 • обсуждение проблем, методов и подходов в решении вопросов, связанных с внедрением и функционированием дистанционного обучения; 
 • обобщение опыта, координация и интеграция усилий стран СНГ по формированию стратегии и тактики внедрения информационных технологий в образование; 
 • обсуждение путей и перспектив развития информатизации образования. 

Секции конференции:

Секция 1. Организационное и учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения.
Секция 2. Интеллектуальные компьютерные технологии дистанционного обучения.
Секция 3. Проблемы качества преподавания дисциплин социально-гуманитарного цикла.
Секция 4. Информационные компьютерные сети и системы в сфере образования.

Организаторы конференции:

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования "Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники"

Официальные языки конференции - белорусский, русский, английский.

Срок подачи материалов: 5 ноября 2013 г.
Оповещение авторов: 15 ноября 2013 г.

 Information.doc

Международная научная конференция «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященная 95-летию со дня рождения профессора А. А. Столяра 19—20 февраля 2014 г.

Приглашаем Вас принять участие в работе IV Международной научной конференции «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», посвященной 95-летию со дня рождения профессора А. А. Столяра.

Конференция состоится 19-20 февраля 2014 года в учреждении образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова», Могилев, Беларусь.

Проблемное поле конференции
 1. Содержание математического образования в вузе и средней школе.
 2. Технологии обучения математике в вузе и средней школе.
 3. Методики разработки и применения информационно-образовательных ресурсов по математике в вузе и средней школе.
 4. Психолого-дидактические основы разработки учебно-методических комплексов по математике.
Рабочие языки конференции: русский, белорусский, английский.

Для участия в конференции просим до 10 января 2014 года направить в оргкомитет заявку на участие в конференции (форма прилагается) и электронную версию материалов доклада по электронной почте.

Издание материалов конференции планируется по итогам ее проведения. Редакционный совет оставляет за собой право отбора материалов. Материалы, не соответствующие тематике конференции или не оформленные в соответствии с требованиями, рассматриваться не будут. Приглашения высылаются участникам до 10 февраля 2014 года.

 Info_Konferentsiya_Stolyara.doc

21.10.2013

ХV Міжнародна наукова конференція ім. акад. Михайла Кравчука 15–17 травня 2014 року

Національний Технічний Університет України «КПІ»
Інститут Математики НАН України
Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка
Національний Педагогічний Університет ім. М. Драгоманова

Запрошуємо взяти участь у роботі ХV Міжнародної наукової конференції ім. акад. Михайла Кравчука.

Конференція відбудеться 15–17 травня 2014 року у Національному технічному університеті України «КПІ» (м. Київ).

Матеріали приймаються до 1 квітня 2014 року.

Відкриття конференції - 15 травня о 14:30.

Працюватимуть секції:
 1. Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування.
 2. Алгебра, геометрія. Математичний та чисельний аналіз.
 3. Теорія ймовірностей та математична статистика.
 4. Історія та методика викладання математики.
Мови конференції - українська, англійська, російська, білоруська.

 Запрошуємо взяти участь2013.doc

Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» 20–21 грудня 2013 року

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». Міжнародна науково-практична конференція «Математика в сучасному технічному університеті» 20-21 грудня 2013 року.

Секції:
 1. Застосування математики в суміжних науках.
 2. Методика викладання математики у вищій школі.
 3. Історія точних наук.
 4. Сучасні освітні технології у вищій школі.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Конференція проводиться заочно. Передбачається публікація доповідей на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/ і у друкованих Матеріалах конференції.

Важливі дати:
 • жовтень 2013 - перше інформаційне повідомлення;
 • 1 грудня 2013 – закінчення реєстрації та подачі тез
 • 20 листопада - 1 грудня 2013 - друге інформаційне повідомлення
 • 20–21 грудня 2013 - робота Конференції.
Додаткова інформація на сайті: http://matan.kpi.ua/uk/workshops/

 Інформаційне повідомлення 2013.doc

19.10.2013

Международная конференция «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности» 14-20 декабря 2013 года

Приглашаем Вас принять участие в Международной конференции «Управление инновациями и качеством в образовании и промышленности», 14-20 декабря 2013 года в Чехии, на базе Технологического университета г. Брно.

В конференции примут участие руководители и представители высших учебных заведений Чехии, России, Болгарии и других стран Восточной Европы, специалисты фирм и компаний, предлагающих инновационные разработки для сферы образования. Приглашены для выступления с докладами специалисты в области стандартизации, сертификации и качества, известные ученые, преподаватели высших учебных заведений из Украины, государств СНГ и Балтии, Чехии, Болгарии и других стран Восточной Европы.

Все участники конференции получат украинско-чешский сертификат об участии в конференции, докладчики будут награждены почетными дипломами (по решению оргкомитета). Доклады участников будут опубликованы в сборнике материалов конференции (Сборник будет издан как самостоятельное научное издание (с международным ISBN) по окончанию конференции. Требования к оформлению статей и докладов см. на сайте).

Темы для обсуждения: 
 • инновационные разработки университетов, прогрессивные технологические процессы и технологии; 
 • инструменты качества для образования, промышленности и бизнеса; 
 • интеграционные процессы и развитие высшего образования – опыт университетов стран Восточной Европы. 
Основные рабочие языки конференции - русский, украинский, чешский. Дополнительно - английский.

 Информ_Сообщ-2013-3.doc
 ЗАЯВКА-Чехия-2013.doc

ІІI міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 12 листопада 2013 року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, яка відбудеться 12 листопада 2013 року у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки.

Робота конференції здійснюватиметься за такими напрямами:
 1. Теоретичні основи розвитку економіки.
 2. Економіка, організація і управління підприємством.
 3. Актуальні напрямки та особливості розвитку фінансово-кредитної сфери національної економіки.
 4. Удосконалення обліково-аналітичних процедур в контексті інтегрованих методів управління.
 5. Теорія та практика менеджменту.
Метою конференції є обговорення науково-практичних проблем розвитку економіки України, розробка рекомендацій щодо їх вирішення на основі думок і поглядів молодих вчених-економістів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Заявки, тези доповіді необхідно надіслати до 9 листопада 2013 року.

По закінченню роботи конференції тези доповідей будуть опубліковані у “Збірнику матеріалів конференції” і розіслані поштою.

 Інформаційний лист II конф.2013.doc

Международная математическая конференция «Краевые задачи, теория функций и их применение», посвященная 60-летию В.И. Рукасова

Институт математики НАН Украины
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Донбасский государственный педагогический университет

Международная математическая конференция "Краевые задачи, теория функций и их применение", посвященная 60-летию В.И. Рукасова, 21 – 24 мая 2014 г., Славянск, Украина.

Секции:
 • Краевые задачи 
 • Механика 
 • Качественные свойства решений нелинейных уравнений и смежные вопросы 
 • Теория приближений 
 • Теория устойчивости 
 • Теория фракталов и ее применение в теории функций и вероятностных мер 
 • Математическое и технологическое образование и воспитание 
В программе конференции доклады на пленарном заседании – 30 минут, сообщения на секционном заседании – до 15 минут, а также стендовые доклады. Сборник тезисов докладов будет опубликован до начала работы конференции.

Лучшие доклады участников конференции будут рекомендованы для печати в журналах:
 • Нелинейные колебания, Труды ИПММ НАН Украины, сборнике трудов ИМ НАН Украины; 
 • Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Серии “Кибернетика”, “Физико-математические науки”; 
 • Научные записки Национального университета имени Драгоманова. Серия 1. “Физико-математические науки”;
 • Научные записки Национального университета имени Драгоманова. Серия 5. “Педагогика”;
 • Научные записки Луганского национального университета имени Тараса Шевченко. Серия. “Педагогика”;
 • Сборник научных трудов Донбасского государственного педагогического университета. Серия “Проблемы технологического и профессионального образования”.
Правила оформления тезисов будут опубликованы во втором информационном письме

Анкету участника конференции просьба прислать до 1 февраля 2014 г. Анкета должна содержать фамилию, имя и отчество, а также место работы, должность, научную степень, ученое звание и адрес электронной почты.

Текст тезисов доклада в формате LaTEX и название секции следует прислать до 1 марта 2014 г.

 First invitation.doc
 Первое приглашение на конференцию
 Перше запрошення на конференцію

08.10.2013

Восьмі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки «Учитель» 2–3 листопада 2013 року

2–3 листопада 2013 року в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ, вул. Пирогова, 9) відбудуться Восьмі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки «Учитель» за участю Почесного президента Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, академіка Російської академії освіти, іноземного члена Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних наук, професора Шалви Олександровича Амонашвілі (Москва, Росія) та президента Міжнародного Центру Гуманної Педагогіки, директора дитячої художньої студії «Басті Бубу», письменника, соціолога Паати Шалвовича Амонашвілі, (Тбілісі, Грузія).

Тема Читань обрана у відповідності до однієї з основних ідей Маніфесту гуманної педагогіки, якій був проголошений 17 липня 2011 року в Бушеті (Грузія) прихильниками гуманної педагогіки з Росії, Грузії, України та країн Балтії, а саме: духовне піднесення вчителя під гаслом: «Дітям Світла потрібні Вчителі Світла!»

Восьмі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки присвячені усвідомленню вчителем необхідності оновлення своєї педагогічної свідомості для розкриття в собі духовного гуманізму, щоб його вихованці та учні могли би прожити свої шкільні роки, дитинство і юнацтво більш радісно і змістовно, щоб вони могли стати більш досконалими громадянами і розкрити якомога багатогранніше свою багату духовну сутність.

 info.doc

02.10.2013

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЛЮДИНА, ПРИРОДА, ТЕХНІКА У ХХІ СТОЛІТТІ» 21-22 ЛИСТОПАДА 2013 РОКУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

21-22 ЛИСТОПАДА 2013 року 

проводять ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію
«Людина, природа, техніка у ХХІ столітті»

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тематичні напрями роботи конференції:
 • Світоглядні, науково-методичні та методологічні засади вищої освіти у ХХІ ст.
 • Розвиток вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу.
 • Світоглядні засади формування людини ХХІ ст.
 • Розвиток інтелектуальних вмінь у ХХІ ст. 
 • Реалії та перспективи взаємовпливу людини та природи у ХХІ ст.
 • Вектори розвитку техносфери у ХХІ ст.
Запрошуємо до участі студентів, аспірантів, докторантів, викладачів, науковців.

 Інформаційний лист_2013_14.doc

Міжнародна науково-практична конференція ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 21–22 листопада 2013 року

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» 21–22 листопада 2013 року.

Місце проведення конференції: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде публікуватися збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Тематика конференції
 • Моделі та інформаційні технології в економіці: проблеми та перспективи;
 • Сучасні аспекти обліку і аудиту: національна та світова практика;
 • Фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання;
 • Маркетингові інструменти психології в інформаційному забезпеченні суб’єктів господарювання;
 • Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємства в вітчизняній та світовій практиці.

27.09.2013

Міжнародна науково-практична конференція ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ І НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ФІНАНСОВОГО ТА ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 21–22 листопада 2013 року

Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інформаційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки» 21–22 листопада 2013 року.

Тематика конференції:
 • Моделі та інформаційні технології в економіці: проблеми та перспективи;
 • Сучасні аспекти обліку і аудиту: національна та світова практика;
 • Фінансові механізми розвитку суб’єктів господарювання;
 • Маркетингові інструменти психології в інформаційному забезпеченні суб’єктів господарювання;
 • Проблеми та перспективи економічного розвитку підприємства в вітчизняній та світовій практиці.
Місце проведення конференції:
Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде публікуватися збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 Інформаційний лист.doc

25.09.2013

V Міжнародна науково-практична конференція «АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ» 29–30 жовтня 2013 року

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції «АРХІТЕКТУРА та ЕКОЛОГІЯ», яка відбудеться 29–30 жовтня2013 року у Інституті аеропортів Національного авіаційного університету.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ:
 1. Проблеми розвитку архітектурного середовища. 
 2. Містобудування, екологія, територіальне планування. 
 3. Аркологія як перспективний напрямок інтегрованого розвитку архітектури та екології. 
 4. Промислове, цивільне та транспортне будівництво. 
 5. Теорія, методика та практика дизайну. 
 6. Інформатизація архітектурно-будівельної освіти. 
 7. Екологічний моніторинг, моделювання і прогнозування стану довкілля. 
 8. Практичний досвід застосування інформаційних технологій у архітектурному проектуванні, будівельному конструюванні, будівництві та дизайні. 
 9. Дидактичні особливості та практичний досвід базової і професійної інформатичної підготовки.
 10. майбутніх архітекторів, будівельників, дизайнерів, екологів. 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Українська, російська, англійська.
Кожний учасник Конференції одержить Програ-му, Збірник матеріалів та Сертифікат учасника.

ВАЖЛИВІ ДАТИ
Прийняття Заявки учасника, Тез доповіді, сканованої Копії документа про сплату оргвнеска –
до 7 жовтня 2013 року.
Розсилка Запрошень – до 10 жовтня2013 року.
Початок конференції – 29 жовтня2013 року.

ЗапрошенняАрхЕкологія2013.pdf

23.09.2013

III International Scientific Conference of Students and Young Scientists «Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics» TAAC-2013

Dear Colleagues,

Scientific Community of Students and Postgraduates, Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kyiv, V. M. Glushkov Institute of Cybernetics of NAS Ukraine, Institute of Software Systems NAS Ukraine invite you to take part in the III International Scientific Conference of Students and Young Scientists "Theoretical and Applied Aspects of Cybernetics" TAAC-2013.

This conference will be held from 25 to 29 November 2013 in Kiev at the Cybernetics Faculty of Taras Shevchenko National University of Kiev.

Participant's papers will be published in the conference proceedings.

Each participant will receive the printed version of all proceedings.

Registration and paper submission deadline: 20.10.2013

More information can be found on the conference website: http://taac.org.ua

Look for information letter in attachments.

taac2013_en.pdf

Spread this information to potentially interested people, please.

Sincerely, the organizing committee.

22.09.2013

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців» 9-10 жовтня 2013 р.

Міжнародна науково-практична конференція
“Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців”
9-10 жовтня 2013 р., м. Львів

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться 9-10 жовтня 2013 р. у Львівському науково-практичному центрі Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Мета науково-практичної конференції – обговорення проблем впровадження сучасних технологій навчання у професійну підготовку майбутніх фахівців.

Тематичні напрями роботи:
 1. Сучасні технології навчання у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників.
 2. Використання сучасних освітніх технологій у вихованні майбутніх фахівців у системі професійно-технічної освіти.
 3. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес ПТНЗ.
 4. Психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців у системі професійно-технічної освіти.
 5. Проблеми ступеневої професійної підготовки майбутніх фахівців.
 6. Сучасні технології управління професійно-технічною освітою.
 7. Удосконалення організації навчально-виробничої практики учнів, слухачів, студентів професійно-технічних навчальних закладів.
Статті, підготовлені відповідно до вимог, друкуватимуться у фаховому науково-методичному журналі.

Інфіормаційне повідомлення: Сучасні-технології-навчання-Львів-2013.doc

Конференція «Корпоративна культура організацій XXI століття» 15 жовтня 2013 р.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у X Міжнародній науково-практичній Internet-конференції “Корпоративна культура організацій XXI століття”, яка відбудеться 15 жовтня 2013 р.

Конференцію проводить Донбаська державна машинобудівна академія (м. Краматорськ, Україна).

Мета проведення конференції

Обговорення теоретичних засад формування корпоративної культури організацій та визначення головних напрямків її розвитку у практичній діяльності.

Основна тематика конференції
 1. Зв'язок корпоративної культури з зовнішнім середовищем, конкурентоспроможністю, видом менеджменту, мотивацією праці.
 2. Стратегія індустріального розвитку та духовність людини.
 3. Роль корпоративної культури в загальній системі культурних цінностей.
 4. Роль корпоративної культури в економічній системі організації.
 5. Безперервна освіта (система цінностей, знань, умінь, навиків). 
 6. Міжкультурна комунікація і корпоративна культура.
 7. Ціннісні орієнтації людини та їх зв'язок з корпоративною культурою.
 8. Роль керівника у формуванні корпоративної культури організації.
 9. Механізми та технології формування корпоративної культури організації.
 10. Методи діагностики та цілеспрямованої зміни корпоративної культури.
 11. Навчання основам корпоративної культури.
Робочі мови конференції - українська, російська, англійська.

Реєстрація учасників конференції

Для участі в конференції необхідно до 30 вересня 2013 р. зареєструватися на сайті конференції, заповнити анкету учасника та надати електронний варіант доповіді.

Матеріали конференції

За результатами конференції буде видано електронний збірник наукових праць с кодом ISBN. Для бажаючих, буде виготовлено друкований варіант збірника.

Информационное сообщение.doc
Інформаційне повідомлення.doc

Сайт конференції: http://ddmaconf.com

21.09.2013

2-я Всеукраинская научно-практическая конференция с международным участием «Научный диалог «Восток-Запад» 12-13 октября 2013

Целью конференции является сохранение и развитие единого научно-образовательного пространства, установление контактов, развитие кооперации исследователей в области социально-гуманитарных наук, представляющих различные регионы Украины и сопредельных стран, обмен знаниями, практическим опытом современного состояния и развития социально-гуманитарных исследований. Для участия в работе конференции приглашаются студенты, аспиранты, преподаватели, ученые.

Конференция состоится 12-13 октября 2013 г. в г. Бахчисарай (Республика Крым) в конференц-зале Туристическо-оздоровительного комплекса «Привал» (г. Бахчисарай, ул. Шмидта, 43).

Проезд из Симферополя междугородными автобусами которые отправляются со станций Курортная (расположена на привокзальной площади возле Макдональдса) и Западная (до нее необходимо добираться городским транспортом). Стоимость билета – 17 гривен. Также до Бахчисарая можно доехать «электричкой», которая отправляется от железнодорожного вокзала Симферополя. Оптимальной является «электричка», которая отправляется в 8.40, и приезжает в 9.36. Стоимость билета – 6 гривен. К месту проведения конференции можно доехать городским «маршрутным» автобусом № 2 (остановка возле «Привалу»). По предварительному согласованию мы можем организовать встречу на авто- или железнодорожном вокзале Бахчисарая.

Начало работы конференции в 10.00. Регистрация - 10.00 - 10.30

Ориентировочные направления работы конференции:
 1. Современное образование: методологические основания, теория и практика.
 2. Теория и методика обучения и воспитания.
 3. История педагогической науки и образования.
 4. Исторический опыт Украины: государство, личности, события.
 5. Процессы и тренды мировой истории.
 6. Философия и культурология.
 7. Внешняя политика Украины и международные отношения.
 8. Политические науки в Украине и мире.
 9. Регионоведение и краеведческие исследования.
 10. Социология и социальная работа.
В рамках конференции предполагается работа секций по вышеуказанным направлениям, подробный перечень секций будет сформирована по результатам рассмотрения заявок участников.

Рабочие языки конференции: украинский, русский

Заявки на участие в конференции и материалы выступления принимаются до 9 октября 2013 г.

По результатам работы конференции планируется публикация научных докладов участников.

Информационное сообщение: Научный диалог Восток-Запад-2013.doc

II Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в підготовці фахівців технологічної, профессійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу» 17-18 жовтня 2013

Факультет технологій та сфери обслуговування Херсонського державного університету запрпошує вчених, аспірантів, керівників закладів освіти, науково-педагогічних працівників, студентів, учителів, викладачів та майстрів системи професійно-технічної освіти до участі у

II Всеукраїнській науково-практичній конференції 

"Інновації в підготовці фахівців технологічної, профессійної освіти та готельно-ресторанного бізнесу "

Конференція відбудеться 17-18 жовтня 2013 року 

Робочі мови конференції: українська, російська

Тематичні напрями конференції:
 1. Науково-методичні засади професійної компетентності у майбутніх фахівців технологій.
 2. Удосконалення змісту та методики викладання безпеки життєдіяльності та охорони праці в закладах освіти.
 3. Актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти.
 4. Теорія і практика вдосконалення машин.
 5. Сучасні технології професійної підготовки фахівців сфери обслуговування.
Термін подання матеріалів: до 5 жовтня 2013 року.

Інформаційне повідомлення: Kherson-infoletter.doc

І Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку» 29-30 жовтня 2013

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-освітній простір: технологічні концепти формування і розвитку» 29-30 жовтня 2013 року

Напрямки роботи:
 1. Інформаційно-освітній простір як функціональна компонента ієрархічно впорядкованої системи просторів і середовищ. 
 2. Інформаційно-освітній простір: методологічні основи проектування, створення, формування.
 3. Роль освітніх мережних інструментів у процесі формування і розвитку інформаційно-освітнього простору.
 4. Використання знаннєво орієнтованих систем для формування і розвитку інформаційно-освітнього простору. 
 5. Трансдисциплінарність – парадигма сучасної освіти.
 6. Онтологічні моделі гетерогенних упорядкованих освітньо-інформаційних середовищ
 7. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів початкової і середньої школи з використанням засобів інформаційно-освітнього простору.
 8. Організація науково-дослідницької діяльності учнівської і студентської молоді з використанням засобів інформаційно-освітнього простору.
Адреса проведення конференції: Національний центр «Мала академія наук України», вул. Мельникова 63, м. Київ, Україна, 04050.

Формат проведення конференції: он-лайн (on-line).

Мова конференції: українська, російська, англійська, німецька.

Після завершення заходу тези виступів будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції, а статті - у журналі «Наукові записки Малої академії наук України».

Друк тез і статей у збірнику та журналі здійснюватиметься безкоштовно.

Інформаційне повідомлення: InfoProstir-2013.doc

Международная интернет-конференция «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета» 1–30 ноября 2013

Год тому назад, под эгидой БГУ прошла Международная интернет-конференция «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса государств-участников СНГ». Это событие убедительно показало эффективность интернет-ресурсов в деле проведения научно-образовательных событий, создав содержательный и технический задел для других интернет-конференций, по другим тематикам и с другим составом.

Настоящая Международная интернет-конференция «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета» во многом является реакцией руководства университета на предложения о регулярном ее проведении со стороны участников предыдущей интернет-конференции.

На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество вступило в информационную стадию своего развития, которая характеризуется доминированием информации в функционировании и развитии народного хозяйства, политики, образования, культуры. Лавинообразно растет объем производимого знания и его использования в различных областях человеческой жизни. Все более активно в нее внедряются компьютеры и информационно-компьютерные технологии.
Быть современным специалистом сегодня означает прежде всего быть ИКТ-компетентным. Вот почему информатизация образования и вузовской науки является одним из приоритетных направлений развития большинства университетов.

Не секрет, что в сфере информационно-технологического образования в нашей республике и за ее пределами наблюдается высокая конкуренция. Это обусловлено не только стремительным техническим прогрессом, но и осознанием высшим образованием преимуществ новых технологий, их универсального образовательного потенциала. Рынок образовательных услуг оперативно реагирует на динамику академических предложений, регулируя потоки абитуриентов и влияя на ориентации работодателей выпускников университета. Все чаще лучшим оказывается тот, кто в состоянии обеспечить своим студентам более качественную и более современную информационно-компьютерную подготовку, обеспечить ее связь с запросами профессии и общественными потребностями.

В какой мере современный университет справляется с этой миссией?
Каковы реальные трудности, возникающие в процессе информатизации современного университета?
Как соотносятся традиционные ценности университета и те установки, которые диктует университетскому образованию развитие информационного общества?
Как изменяется компетентность университетского преподавателя в связи со сменой посредника в академической коммуникации: печатный текст versus аудио-визуальное сообщение?
Что входит в содержание информационно-технологической компетентности современного специалиста и каково соотношение в ней вкладов институционального образования и студенческого самообразования?
Как должна выглядеть вузовская дидактика, а также электронные учебные пособия, чтобы соответствовать запросам студентов и современным методическим требованиям?
Что изменяется в схемах управления образованием и университетской наукой в связи с приходом в вуз ИКТ?
Нужна ли университету медиапедагогика?


Эти и другие вопросы обсуждаются в рамках дискуссии, развернувшейся в БГУ в связи с принятием Концепции информатизации Белорусского государственного университета на период до 2018 года «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В XXI ВЕКЕ». Согласно с проектом Концепции информатизации наш университет, как ведущий вуз в национальной системе высшего образования, стремится быть современным, то есть занимать лидирующие позиции на рынке образовательных услуг, играть роль научно-методического центра в области создания и внедрения передовых ИКТ в образовательный процесс, научные исследования, систему управления университетом.

Сформулированные выше вопросы, как нам представляется, могут составить тематическое поле дискуссий нынешней интернет-конференции «Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета».

Оргкомитет рассчитывает также на заинтересованное участие в дискуссиях представителей белорусских и зарубежных вузов.

Для понимания места университета в текущей эволюции системы образования, активизации идей по развитию информационно-организационной среды университета, координации дискуссий мы хотим предложить принять участие в создании системы рейтингования внутренних и внешних процессов (информатизации) образовательной организации. В качестве апробации идей этого рейтинга предлагаем вашей организации ответить на представленные вопросы и (опционально) разместить ответы в виде открытых данных на сайте организации. Во время проведения конференции размещенные и присланные ответы на вопросы будут обработаны, проанализированы и представлены для анализа всем заинтересованным лицам.
В ходе размышлений над поставленными вопросами, мы надеемся, ВУЗЫ-участники смогут лучше оценить собственные перспективы и направления информатизации, а также наладить плодотворные дискуссии (в том числе, в рамках нашей конференции).

Ознакомиться с представленными материалами и ответить на вопросы, а также принять участие в дискуссиях вы можете на странице Центра мониторинга и анализа веб-данных БГУ, посвященной этому рейтингу, http://webdata.bsu.by/ie-ranking, или же в присоединенном PDF документе (анкета).

Проблемное поле конференции

Секция 1. Стратегия развития информационно-технологического обеспечения образовательного процесса: методология, модели, концепции и другие теоретические вопросы.

Секция 2. Программные средства информационно-технологического обеспечения:
системы управления обучением (LMS), библиотеки (репозитории, каталоги), системы управления сайтами (CMS), софт для управления образовательным процессом (АИС Деканат, Штаты, Студенты и т.п.), софт для сопровождения занятий, лабораторных работ, тренажеры, электронные образовательные ресурсы.

Секция 3. Технические средства информационно-технологического обеспечения:
оснащение аудиторий, лабораторий и кампуса.

Секция 4. Интернет-технологии в образовательном процессе:
e-learing, m-learing, b-learing, u-learing.

Секция 5. Международное сотрудничество в области информационно-технологического обеспечения образовательного процесса.

Секция 6. Моделеориентированное развитие образовательной и организационной стратегии вуза.

В настоящий момент в мире область образования получает большое внимание, происходит интенсивное развития и внедрение соответствующих информационных технологий. Многие подходы (например, массовые открытые онлайн курсы, возможность выбирать собственную программу обучения, перевод части функциональных обязанностей вуза сторонним организациям), возможно, окажут серьезное влияние на то, как вскоре будет развиваться образование и вуз в частности. При этом важно иметь общее (формализованное) видение моделей (математических, методологических, информационных, имитационных), которые бы позволяли, с одной стороны, производить интеграцию различных информационных систем, с другой предоставляли возможность самой организации планировать собственное развитие, включать лучшие практики, в-третьих, такие (архитектурные) модели могли бы помочь "порождать" соответствующие информационные, организационные взаимодействия и системы.

В рамках секции мы приглашаем высказать свое понимание о возможности создания моделей, наборов фактов, словарей, методологий, требований, которые бы помогли

- описать разные этапы «жизненного цикла» информации в учреждении образования;
- осуществить описания фактов, норм, основных данных и процессов, ценностей, существующих в заданной организации;
- сопровождать управляемую коммуникацию различных заинтересованных лиц (работодатель, родитель, преподаватель, частный бизнес, внешние сотрудники и др.).

Данное разбиение на секции не окончательное, принимаются аргументированные предложения по совершенствованию и расширению проблемного поля.

Программа и регламент конференции

Конференция проводится в 3 этапа:
Подготовительный этап, до 24 ноября 2013 года — регистрация участников на сайте конференции и подача заявок.

Чтобы подать заявку (заполнить поля и прикрепить файл с текстом доклада) необходимо зарегистрироваться на этом сайте и записаться участником настоящей конференции.

Регистрация на сайте предоставляет расширенные возможности по доступу к информации различных конференций и открывает право записи в качестве участника выбранной конференции. Участник конференции обладает правами, уникальными для данной конференции (Вопросы по регистрации адресуйте оргкомитету).
Доклады (после принятия заявок программным комитетом) конвертируются в pdf-формат и становятся доступными для просмотра зарегистрировавшимся на сайте. Автор может изменить заявку и присоединить исправленный файл с докладом до 24 ноября 2013 года.
После утверждения заявки оргкомитетом можно просматривать список участников, изучать доклады и оставлять комментарии.

26–28 ноября 2013 года - виртуальная работа секций.
Для обсуждения самых интересных вопросов будут созданы соответствующие темы на форуме.

29 ноября 2013 года — подведение итогов конференции.

Проводится видео-конфренция (программа будет опубликована позже). Основным пунктом видеоконференции будет БГУ, где будут участвовать председатели секций.

До 10 декабря 2013 года - Программный комитет принимает решение о публикации докладов. Доклады (при условии, что они соответствуют тематике конференции) будут собраны в сборник, который выйдет электронным изданием (с присвоением ISBN) и будет размещен в открытом доступе в Электронной библиотеке БГУ. Каждый доклад будет иметь свой URL, используемый в дальнейшем для ссылки. С авторами, доклады которых требуют доработки, будет вестись дополнительная переписка.

Участие в конференции бесплатно.

Сайт конференции: http://conference.bsu.by/course/view.php?id=5

Науково-практична конференція «Актуальні досягнення наукових досліджень в педагогіці та психології» 27-28 вересня 2013 р.

Науково практична конференція

"Актуальні досягнення наукових досліджень в педагогиці та психології"

м. Харків, 27-28 вересня 2013 р.

Інформація про захід:

Організатором науково-практичної конференції "Актуальні досягнення наукових досліджень в педагогиці та психології" є громадська організація "Східноукраїнська організація "Центр педагогічних досліджень" (м. Харків).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

Інформація про участь:

Учасникам необхідно до 25 вересня 2013 року (включно) заповнити заявку на участь і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованої копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу nauka(а)pcenter.kharkiv.ua

Робочі мови заходу: українська, російська та англійська.
Форма участі: очна та заочна.
Місце проведення: конференц-зал готелю "Металіст" - вул. Плеханівська, 92а.

Основні тематичні напрямки конференції:

 • Традиційні та інноваційні методики викладання
 • Система освіти в Україні, проблеми і перспективи реформування
 • Теорія і методика дошкільної освіти
 • Теорія і методика професійної освіти
 • Перспективи та розвиток ступеневої освіти в Україні та закордоном
 • Загальна психологія, історія психології та психологія особистості
 • Психологія розвитку в умовах сучасного суспільства
 • Соціальна психологія
 • Психологія праці
 • Медична психологія
 • Політична і юридична психологія
 • Педагогічна психологія

Сайт конференції: http://pcenter.kharkiv.ua/index.php/uk/events.html

Інформаційне повідомлення: Conf_Kharkiv_27-28_Sep_2013_ukr.doc

II Всероссийская научно-практическая онлайн конференция Инновация в образовании. Современная психология в обучении

Приглашаем Вас принять участие во II Всероссийской научно-практической виртуальной конференции "Инновация в образовании. Современная психология в обучении", которая пройдет 8 октября 2013 года.

Основные темы конференции:

 1. Инновации в образовании в условиях модернизации современного образования
 2. Информационные технологии образования как среда создания
 3. интеллектуального потенциала личности
 4. Теория и практика личностно - профессионального саморазвития обучающегося
 5. Развитие личности на разных ступенях образования
 6. Возрастно-ориентированный подход в образовании и подготовки специалистов
 7. Социализация личности в образовании
 8. Психологическая культура: безопасность, феноменология, структура, генезис
 9. Психологическое обеспечение образовательного процесса
 10. Психологическая поддержка, коррекция и реабилитация учащихся
 11. Другие вопросы касающиеся тематики конференции

Организаторы конференции: Сервис виртуальных конференций Pax Grid

По итогам конференции будет издан печатный сборник трудов. Сборнику будут присвоены: код государственной регистрации - ISBN, УДК, ББК, авторский знак. Будет произведена регистрация сборника в Российской книжной палате и рассылка по библиотекам. Сборнник будет готов в течение 2 месяцев после конференции. Желающие также могут получить диск с видео- и фотоматериалами конференции и диплом участника.

Конференция проводится дистанционно, приезжать никуда не нужно. Несмотря на это конференция - это реальное научное мероприятие, на котором есть докладчики, научные обсуждения, новые знакомства.

Благодаря инновационному формату проведения конференции с использованием технологии 3D виртуальных миров каждый участник сможет общаться с другими, используя голосовой и текстовый чат, присутствовать на выступлениях докладчиков, участвовать во всех событиях конференции с полным погружением в виртуальную среду.

Чтобы принять участие, Вам необходимо зарегистрироваться на сайте конференции. Срок подачи заявок до 25 сентября 2013 года.

Cайт конференции: http://www.paxgrid.ru/conference/index.php?c=pedagogy2013&lang=rus

call4papers_pedagogy2013.pdf

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-економічний розвиток України і регіонів» 22-23 листопада 2013

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічний розвиток України і регіонів", яка відбудеться в Класичному приватному університеті 22-23 листопада 2013 року.

Звертаємося до Вас із проханням довести інформацію до відома всіх зацікавлених осіб, аспірантів, докторантів, професорсько-викладацького складу, що працюють над зазначеними проблемами.

conferenceIE_ukr.pdf
conferenceIE_rus.pdf

20.09.2013

Всеукраинская научно-практическая конференция «Научная деятельность как путь формирования профессиональных компетенций будущего специалиста» 5-6 декабря 2013

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас принять участие во Всеукраинской научно-практической конференции «Научная деятельность как путь формирования профессиональных компетенций будущего специалиста», которая состоится 5-6 декабря 2013 года на базе физико-математического факультета Сумского государственного педагогического университета имени А.С. Макаренко.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 1. Исследовательская деятельность будущих ученых как фактор формирования их профессиональных компетентностей
 2. Научная деятельность будущего учителя в условиях компетентностного подхода в образовании
 3. Информационные технологии как современный инструмент реализации научных исследований и профессиональной деятельности
 4. Психолого-педагогические исследования и ИКТ: состояние, проблемы, перспективы
Тематика секций будет уточнена после получения материалов от участников конференции.

Языки конференции: украинский, русский, английский.

Все участники получат сертификаты.

Информационное сообщение:

НПК-2013 (рус).pdf
НПК-2013(укр).pdf

19.09.2013

Международная научно-методическая Интернет-конференция ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 8-10 октября 2013 года

Международная научно-методическая Интернет-конференция

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Украина, Винница, ВНТУ

8-10 октября 2013 года

Цель конференции - изучение опыта, проблем и перспектив разработки и применения инновационных технологий в процессе подготовки конкурентоспособных специалистов; обсуждение возможности и целесообразности создания банка интерактивных педагогических технологий в Украине на основе интеллектуальной собственности.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
 1. Теоретические и психологические аспекты создания и внедрения инновационных методов обучения. 
 2. Инновационные технологии формирования профессиональной компетентности и ее составляющих в будущих выпускников вузов. 
 3. Интерактивные и современные информационно-коммуникационные технологии в обучении дисциплинам фундаментального, естественнонаучного и гуманитарного циклов технических вузов. 
 4. Инновационные технологии обучения специальным дисциплинам в технических вузах. 
 5. Инновационные технологии обучения студенты не технического направления подготовки. 
 6. Проблемы и перспективы подготовки и переподготовки преподавателей к использованию инновационных технологий в учебном процессе. 
ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Заочная. Материалы направляются в электронном виде и загружаются авторами на сайт конференции http://conf.vm.vntu.edu.ua/inpedtex2013/

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Украинский, английский, русский.

ПУБЛИКАЦИИ

Материалы конференции будут опубликованы на сайте конференции: http://conf.vm.vntu.edu.ua/inpedtex2013/

Статьи, содержащие новые научные результаты по педагогическим наукам будут рекомендованы к изданию в научном журнале (по перечню профессиональных изданий МОН Украины) “Вісник ВПІ”: http://visnyk.vntu.edu.ua

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ

На сайте журнала: http://visnyk.vntu.edu.ua

інформаційне повідомлення русский.doc

IX Міжнародна науково-методична конференція «Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя» 14-15 листопада 2013 року

Шановні колеги!

Факультет підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Сумського державного університету запрошують Вас взяти участь у IX Міжнародній науково-методичній конференції "Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя", яка відбудеться на базі Сумського державного університету 14-15 листопада 2013 року.

Сайт конференції: http://eldl.sumdu.edu.ua

ELDL_2013ukr_1.pdf

ELDL_2013ukr_2.pdf

12.09.2013

Computer-Based Math Education Summit 2013

Dear friend,

We would like to invite you to the
Computer-Based Math Education Summit 2013
Registration is now live.

In collaboration with UNICEF, this year's summit will kick-start global action on math education and serve as a catalyst for major change. By bringing together leaders from industry, technology, education, and government, representing a range of countries, we will address the question, how do we deliver improved life
chances worldwide by collaborating on a fundamental rethink of the math curriculum?

This is a critical time for math education. Millions of math-related jobs go unfilled around the globe, while student engagement in math continues to plummet. Students drill endlessly on tedious exercises, such as simplifying algebraic expressions by hand, instead of leveraging modern computing power.

Our classrooms prioritize topics of limited use while neglecting math-related competencies valued by employers (e.g., problem solving, computer programming, data science, etc.), and other skills needed for twenty-first-century living. In short, our math curriculum remains stuck in the last century, jeopardizing the
life prospects of students around the globe.

The stakes could not be higher. Join us on November 21-22 at UNICEF Headquarters in New York City and help map out a definitive path forward for fundamental math education reform to help students around the globe to flourish in the twenty-first century.

Register now: http://url.wolfram.com/uHATBDe/

More on the Computer-Based Math education movement: http://url.wolfram.com/BkzWks./

Международная научная конференция по естественным, математическим и техническим наукам NaMaTech-2013 6-8 декабря 2013 года

Уважаемые Коллеги!

Общество за культурный и научный прогресс 
в Восточной и Центральной Европе

приглашает Вас принять участие в 
Международной научной конференции 
по естественным, математическим и техническим наукам
NaMaTech-2013,
которая состоится 
6-8 декабря 2013 года
в г. Будапешт

Конференция будет проходить в дистанционном формате

Приём заявок и статей до 4 декабря 2013 г.

Доклады/статьи, представленные участниками конференции, будут опубликованы в международном периодическом научном журнале "SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION".

Рабочие языки конференции – английский, русский, языки Центральной и Восточной Европы.

Каждому участнику оформляется сертификат на английском языке.

Материалы конференции будут разосланы авторам и доступны на сайте конференции.

Международная научная конференция «Гуманитарные и общественно-экономические науки в эпоху глобализации и универсализации» 15-17 ноября 2013 года

Уважаемые Коллеги!

Общество за культурный и научный прогресс 
в Восточной и Центральной Европе

приглашает Вас принять участие в 
Международной научной конференции

"Гуманитарные и общественно-экономические науки 
в эпоху глобализации и универсализации",
которая состоится 
15-17 ноября 2013 года в г. Будапешт

Конференция будет проходить в дистанционном формате

Приём заявок и статей до 13 ноября 2013 г.

Доклады/статьи, представленные участниками конференции, будут опубликованы в международном периодическом научном журнале "SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION".

Рабочие языки конференции – английский, русский, языки Центральной и Восточной Европы.

Каждому участнику оформляется сертификат на английском языке.

Материалы конференции будут разосланы авторам и доступны на сайте конференции.

Международная научная конференция «Филологические науки в ІІІ тысячелетии» 27-29 октября 2013 года

Уважаемые Коллеги!

Общество за культурный и научный прогресс 
в Восточной и Центральной Европе

приглашает Вас принять участие в 
Международной научной конференции

"Филологические науки в ІІІ тысячелетии",
которая состоится 
27-29 октября 2013 года
в г. Будапешт

Конференция будет проходить в дистанционном формате

Приём заявок и статей до 25 октября 2013 г.

Доклады/статьи, представленные участниками конференции, будут опубликованы в международном периодическом научном журнале "SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION".

Рабочие языки конференции – английский, русский, языки Центральной и Восточной Европы.
Каждому участнику оформляется сертификат на английском языке.
Материалы конференции будут разосланы авторам и доступны на сайте конференции.

Inf_letter_fil_2013_27-29 окт.doc

Научно-практическая конференция «Возрасты образования: социальное и личностное измерения» 23 октября 2013 г.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции

«Возрасты образования: социальное и личностное измерения»
Россия, Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, философский факультет
23 октября 2013 г.

Новые вызовы меняющегося общественного, экономического, культурного, политического, технологического, бытового укладов требуют внимания не только к целям и формам подготовки молодого поколения, но и к решению задач образовательного сопровождения человека на протяжении всей жизни. В современных условиях в образовательной теории и практике важнейшей задачей становится анализ и выработка рекомендации по гармонизации социального и личностного измерения образования для субъектов образования различного возраста.

Конференция состоится 23 октября 2013 года на базе философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Цель конференции – выработка (обсуждение) междисциплинарного видения возрастных характеристик и особенностей субъектов образования как фактора, определяющего развитие теории и практики образования в современном мире.

В процессе работы конференции планируется обсудить следующие ключевые вопросы:
 • Актуальные проблемы социокультурной и личностной размерности образования: возрастные аспекты.
 • Общество и личность: проблемы возраста в образовании.
 • Социологическое измерение возраста образования: особенности субъектов.
 • Возрастные особенности и их психологическое обеспечение как основа образовательного и воспитательного процессов.
 • Детство в пространстве образовательных институтов.
 • «Новые» возрасты в образовании: влияние на развитие видов, форм и методов образования.
 • Перспективы «непрерывного образования»: концептуальные основания, движущие силы и ограничения.
 • Образование взрослых как актуальная психолого-педагогическая проблема российского образования.
а также ряд более широких проблем, связанных с возрастным измерением процесса, результата и системы образования.

К участию в конференции приглашаются философы, психологи, социологи, педагоги, руководители образовательных учреждений различного уровня, заинтересованные в обсуждении обозначенных проблем.

Information_letter.doc

ShareThis

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...